Vuoplan Oy perustettiin vuonna 2013 palvelemaan erityisesti isoja prosessilaitoksia sekä laitossuunnittelua tarjoavia yrityksiä erilaisten laitosprojektien venttiilisuunnittelussa, venttiileihin liittyvään kunnossapitoon sekä teknisen hankinnan suunnitteluun ja laadunvarmistukseen sekä materiaalivalinnan ja muun materiaaliteknisen konsultaation sekä koulutuksen tarjoamiseksi asiakkailleen. Erityisesti Vuoplan Oy:n venttiiliosaamisen laajuus joka kattaa niin manuaali- kuin automaattiventtiilit suunnittelun, hankinnan sekä kunnossapidon osalta ja yhdistyy vankkaan laatuosaamiseen on yhdistelmä, joka on osoittautunut varsinkin vaativissa projekteissa monelle asiakkaalle arvokkaaksi ja kannattavaksi sekä nopeuttaen että säästäen projektin muita resursseja ja jopa laskemalla suoraan investointikustannuksia.

Vuoplan Oy on riippumaton asiantuntija ja ammattilaisorganisaatio jolla ei ole omaa venttiiliedustusta tai -valmistusta. Se mahdollistaa objektiivisen suunnittelu- ja konsulttityön myös laitoskunnossapidolle sekä on olennainen osa venttiili- ja materiaaliteknisen alan objektiivista tuntemusta ja asiantuntijuutta joka mahdollistaa parhaan ratkaisun hyödyntämisen joka tilanteessa, on ratkaisu sitten minkä valmistajan tai maahantuojan hyvänsä.