Vuoplanille on itsestään selvää, että kunnossapitotöille määritetyt aikataulut pitävät. Työn laadusta ei tinkitä kiireessäkään, vaan tällöinkin tehdään se mitä on sovittu, sovitulla aikataululla ja työtavoilla. Painotamme työturvallisuutta kaikessa tekemisessä, tuotantolaitoksilla sekä kunnossapitotoiminnoissa, sillä se on myös laadun tae.

Vuoplan on mielellään mukana ratkomassa sekä käyvien laitosten päivittäisiä kysymyksiä kuin laajempia haasteita laitosseisokeissa sekä tarvittaessa suunnittelemassa kunnossapitotöiden toteutusta. Toimimme mielellämme sekä kentällä valvoja-/työnjohtajaroolissa kuin asiantuntijarooleissa ja tunnemme hyvin eri rooleihin liittyvät omat haasteensa kokemuksemme kautta.

Refenssit:

- Neste/Neste Oil Oyj. Kilpilahti suurseisokki v. 2010
- Neste/Neste Oil Oyj. Kilpilahti suurseisokki v. 2015
- Neste/Neste Oil Oyj. Kilpilahden öljynjalostomon yksikköseisokit: HF Alkylointiyksikkö v. 2012 ja 2015; Uusiutuva diesel v. 2012 ja 2016
- Neste Rotterdam B.V Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamo v. 2016
- Neste/Neste Oil Oyj. Kilpilahden öljynjalostamon venttiilikorjaamon päivittäinen tuki v. 2008-2012 sekä 2016-2017
- Borealis Polymers Oy Kilpilahti Petrokemian laitosten suurseisokki 2017