Vuoplan on osallistunut jo yli vuosikymmenen ajan vaativiin materiaalivalinta- ja vaurioselvityscaseihin öljy- ja kaasuteollisuudessa, paperi- ja selluteollisuudessa sekä koneenrakennuksessa. Lähtökohta materiaalivalinnassa on selvittää materiaalivaihtoehtoja laajasti eikä rajoittua vain tavanomaisimpiin vaihtoehtoihin haettaessa toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuita. Vuoplan on onnistuneesti ollut mukana tekemässä materiaalivalintoja mm. seuraavista materiaaliryhmistä:

  • Teräkset, ruostumattomat teräkset ja duplex-teräkset
  • Erikoisseokset Ni,Ti,Al ja muut
  • Tekniset muovit, hiilimateriaalit ja elastomeerit
  • Keraamit
  • Komposiittimateriaalit, niin muovien, terästen kuin keraamienkin osalta
  • Kovapinnoitteet (elektrokemialliset-, ruiskupinnoitteet yms.)
  • Pehmeät pinnoittet (kumi-,muovi-,elastomeeri)

Case 1:

Asiakas havaitsi, että venttiilin laipan jättöpuolella ollut ruostumatonta terästä (EN 1.4404) oleva putki oli seinämältään ohentunut vain vuoden käyttöjakson jälkeen. Asiaa tarkemmin selvitettäessä havaittiin materiaaliin jääneistä merkeistä, että kyse oli todennäköisesti kyse väliaineen aiheuttamasta eroosiokorroosiosta. Putkilinja (ja samassa yhteydessä tarkastuksen jälkeen myös venttiili) uusittiin duplex-teräksiseksi (EN 1.4462). Seuraavassa tarkastuksessa vuoden päästä ei havaittu jälkeäkään vaurioista vaikka olosuhteet muuten pysyivät samoina.

Case 2:

Putkilinjan laippatiivisteenä käytetty elastomeeri oli tyhjennysten lähettyviltä kovettunut niin pahoin, ettei se enää pitänyt normaalissa putkistopaineessa. Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että tyhjennyksistä oli laitosseisokin yhteydessä puhallettu linjastoon höyryä - muuta poikkevaa ei keksitty pitävien ja kovien tiivisteiden osalta. Selvisi, että tiivisteet olivat FKM (kauppanimi "Viton") elastomeeria joka ei tässä käytetyssä laadussa kestänyt tehtyä höyrytystä. Asia korjattiin vaihtamalla tiivisteet EPDM -kumiksi jolla on elastomeerina erinomainen höyrykestävyys.

Case 3:

Venttiilin havaittiin vuotavan rungostaan läpi ulkoilmaan. Monivaiheisen vaurioselvitysprojektin tuloksena kävi ilmi, että syynä tähän olivat venttiilin runkovalun valun sisäiset valuvirheet joita ei paljain silmin voinut nähdä venttiilin ulkopuolelta ja joiden löytäminen olisi edellyttänyt rikkomattomia erikoistarkastuksia. Asiakkaalle laadittiin jokapäiväisen työn tueksi laadunvarmistusprosessi, jolla venttiilit jatkossa testattiin vastaavien vikojen löytämiseksi.