Vuoplan Oy on tehnyt töitä erilaisten venttiilikysymysten parissa jo yli 10v ajan, niin manuaali-, automaatti-, säätö- kuin sulkuventtiilienkin osalta. Vuoplan Oy on valmistajista riippumaton asiantuntijaorganisaatio eikä edusta yhtäkään venttiilituotemerkkiä tai valmistajaa, päätoimialana venttiilikäyttäjien asiantuntija- ja tietotarpeet.

Tyypillisesti Vuoplan on mukana tekemässä asiakkaillamme mitoituksia ja venttiilivalintaa esimerkiksi venttiilityypin, materiaalien ja pinnoitteiden osalta, selvittämässä ja ratkaisemassa erilaisia vauriotapauksia sekä auttaa asiakkaitaan erilaisissa venttiilihankinnoissa kuten tekemällä hankintamäärityksiä, teknisiä hankintaspesifikaatioita, tuotteeseen tai toimitukseen liittyviä laatumäärittelyitäsekä mahdollisten erikoistarpeiden määrittelyissä ja todentamisessa.

Osana kokonaisvaltaista hankintapalveluamme Vuoplan Oy tekee tarvittaessa myös toimitusvalvontaa, sekä työpöytätyönä että suoraan valmistavilla tehtailla joilla varmistamme toimitusten teknisen sisällön oikeellisuuden sekä luvattujen toimitusaikojen pitävyyden, niin pienissä muutaman tunnin toimeksiannoissa kuin suurissa, laitosmittakaavan projekteissa.

Case 1:

Asiakas oli hankkimassa isoon ruostumattomasta teräksestä tehtävään putkilinjaan sulkuventtiileitä. Perinteisesti venttiilit olivat luistiventtiileitä, joista tiedettiin niiden soveltuvan tiiveydeltään hyvin käyttöön. Ehdotimme tähän vaihtoehdoksi metallitiivisteisiä läppäventtiileitä, joiden teknisesti tiedettiin pystyvän samaan suorituskykyyn kyseisessä käytössä mutta jotka samalla olivat hankintahinnaltaan huomattavasti luistiventtiileitä halvempia.

Kokonaissäästöt hankintahinnassa olivat n 100 k€.

Case 2:

Asiakkaalla oli putkilinjassaan istukkatyyppinen säätöventtiili, jonka sisuskalut jouduttiin vaihtamaan säätöongelmien takia noin 6 kk välein. Tutkiessamme asiaa selvisi, että putkilinjan säätötarpeet vaihtelivat huomattavasti josta syystä venttiiliksi oli valittu kapasiteetiltaan liian iso venttiili normaalikäyttöön, ja avauman jäädessä tällöin hyvin pieneksi virtaus kulutti eroosiivisesti venttiilin sulkuosaa ja lopulta esti riittävän virtaussäädön venttiilillä. Monista vaihtoehdoista
ratkaisuksi kohteeseen valikoitui lopulta sulkuosan materiaalipäivitys eroosiota paremmin kestäväksi, sillä tällä muutoksella ei tarvittu kalliita putkistomuutoksia. Muutoksen jälkeen venttiiliä on huollettu vain normaalin käyntijakson mukaisilla huoltoseisokeilla.